Idrætssociologi i teori og praksis (Friluftsliv)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende praktisk erfaring samt en grundlæggende viden om og forståelse for friluftsliv samt en teoretisk indsigt i friluftsliv som pædagogisk middel og bevægelsesform. At de studerende får viden om sociologiske teorier der beskriver rammerne for det senmoderne samfund samt indsigt i befolkningens idrætsvalg. At de studerende kan placere friluftsliv og friluftsaktiviteter i denne udvikling.

Læringsmål

Viden

De studerende skal have grundlæggende viden om:

 • Befolkningens idrætsvaner og udviklingen i friluftslivsaktiviteter
 • Grundlæggende idrætssociologiske teorier og metoder (Giddens og Bourdieu)
 • Idrættens organisering i Danmark herunder organiseringen af friluftslivet.
 • Forskellige idrætstyper og motiver til deltagelse.
 • Regler for friluftsliv og naturbenyttelse

Færdigheder

 • Skal kunne arbejde med cases
 • Skal kunne etablere en lejr
 • Skal kunne orientere efter kort og kompas
 • Skal kunne færdes sikkert på vandet i forskellige fartøjer i lukket farvand
 • Skal kunne udføre basale klatrefærdigheder

Kompetencer

 • Skal have evne til at sætte valget af ”friluftsliv” hos forskellige aktører ind i en idrætssociologisk forståelses ramme og perspektivere til andre aktivitetsformer.
 • Skal have evne til at placere friluftlivet i en organisatorisk ramme og perspektivere til andre samfundsområder.
 • Skal have evne til at formulere og udføre korte specifikke friluftslivsaktiviteter for en særlig målgruppe.

Undervisningsform

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætssociologi i teori og praksis (Friluftsliv)
Prøveform
Praktisk
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSports Sociology – Practice and Theory (Outdoor Activities)
ModulkodeSTIIDR16B1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet