Introduktion til problembaseret læring og forskningsmetode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forklare grundlæggende principper for problembaseret og projektorienteret læring
 • Skal have viden om principper og redskaber til styring af projektarbejde i grupper
 • Skal have viden om udvalgte idrætsfaglige problemstillinger
 • Skal have viden om udvalgte metoder indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora
 • Skal have viden om udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora

Færdigheder

 • Skal kunne identificere og formulere idrætsfaglige problemstillinger
 • Skal kunne søge og behandle idrætsfaglig information
 • Skal kunne begrunde valg af kvantitative og kvalitative metoder til indsamling og analyse af data relateret til en given idrætsfaglig problemformulering
 • Skal kunne tilrettelægge en undersøgelse af en konkret idrætsfaglig problemstilling
 • Skal kunne anvende konkrete redskaber og principper til planlægning og styring af et problemorienteret projektarbejde.
 • Skal kunne anvende teorier og metoder til understøttelse af egen og andres læreproces i et problemorienteret projektarbejde

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over brug af udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora
 • Skal kunne indgå i teambaserede læreprocesser
 • Skal kunne reflektere over egen læring og egne læringsbehov
 • Skal kunne evaluere læringsudbytte af et problembaseret projektarbejde og påpege eventuelle behov for ændringer.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til problembaseret læring og forskningsmetode
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelsen: http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Problem Based Learning and Research Methods
ModulkodeSTIIDR16B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet