Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare baggrunden for videnskabelige problemstillinger relateret til konkret fysioterapeutisk klinisk praksis inden for det muskuloskeletale område

Færdigheder

 • Kan på baggrund af eksisterende evidens identificere, dokumentere og belyse kliniske, videnskabelige problemer relateret til muskuloskeletale smerte- eller funktionsproblemer
 • Kan dokumentere systematisk litteraturgennemgang og på et videnskabeligt grundlag opstille modeller, som kan forbedre klinisk praksis inden for det muskuloskeletale område
 • Kan tilrettelægge og gennemføre et projekt med fokus på:
  • relevante muskuloskeletale problemstillinger inden for enten undersøgelses-, behandlings- og/eller træningstiltag i forhold til etableret klinisk viden
 • Kan diskutere projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og metoders rækkevidde og anvendelighed
 • Kan formidle og diskutere forskningsbaseret viden fra et konkret projekt inden for muskuloskeletal fysioterapi til andre sundhedspersoner og ikke-specialister

Kompetencer

 • Kan ud fra eksisterende evidens identificere og vurdere kliniske muskuloskeletale problemstillinger og forholde sig til dem med inddragelse af ny viden fra aktuel videnskabelig litteratur på højeste niveau
 • Kan udarbejde og kritisk evaluere en aktivitets- og tidsplan for et videnskabeligt projektarbejde
 • Kan identificere eget vidensbehov i forbindelse med problemstillinger og løsninger inden for muskuloskeletal fysioterapi 
 • Kan kritisk reflektere over egen læreproces i relation til videnskabeligt arbejde og på det grundlag tage ansvar for egen udvikling og læring 

Undervisningsform

 • kliniske cases
 • projektarbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • feedback
 • porteføljearbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeSTIFYS21K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet