Diagnostisk ultralydsscanning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden omkring det muskuloskeletale system, herunder strukturel og funktionel anatomi, som bør anvendes under brug af diagnostisk ultralyd
 • Har dybdegående viden om ultralydsdiagnostiske metoder, som bruges til diagnostik af hyppigt forekommende muskuloskeletale lidelser i trunkus og ekstremiteter
 • Har dybdegående viden om, hvordan fund på ultralydsbilledet tolkes hensigtsmæssigt

Færdigheder

 • Kan forstå indikationer og kontraindikationer for brug af ultralydsscanning samt hvornår ultralydscanning ikke er hensigtsmæssigt og der bør overvejes henvisning til anden billeddiagnostik
 • Kan på baggrund af andre undersøgelsesfund udføre diagnostisk undersøgelse ved hjælp af ultralyd og inddrage undersøgelses fund i differential-diagnostiske overvejelser

Kompetencer

 • Kan anvende ultralydsscanning som hjælp til at diagnosticere hyppigt forekommende muskuloskeletale lidelser samt identificere abnormale fund

Undervisningsform

 • kliniske cases
 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • journal clubs
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiagnostisk ultralydsscanning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelDiagnostic Ultrasound
ModulkodeSTIFYS21K3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet