Vurdering af muskuloskeletal funktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om risikofaktorer for udvikling af de hyppigste muskuloskeletale problemstillinger og hvordan træning kan modificere disse risikofaktorer
 • Har viden om bevægelsesanalyse og motorisk kontrol og kan redegøre for disse i relation til udvikling af skader
 • Har viden om, hvordan bevægelse og motorisk kontrol kan vurderes i klinisk sammenhæng

Færdigheder

 • Kan diskutere relevans af udvalgte screeningsmetoder for de hyppigste muskuloskeletale problemstillinger
 • Kan på et videnskabeligt grundlag selvstændigt planlægge screening af en person ift. forebyggelse af muskuloskeletale problemstillinger
 • Kan forholde sig kritisk til hyppigst anvendte screeningsmetoder og deres kliniske relevans
 • Kan reflektere over, hvordan risikofaktorer kan anvendes i forebyggelsesøjemed

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • journal clubs
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVurdering af muskuloskeletal funktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelAssessment of Musculoskeletal Function
ModulkodeSTIFYS21K3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet