Fysioterapeuten i udvidet jobfunktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har gennem digital informationsindsamling nyeste og højeste forskningsbaserede viden om, hvordan forskellige biopsykosociale faktorer, herunder livsstilsrelaterede, sygdomsrelaterede, arbejdsrelaterede og psykologiske, kan bidrage til patientens symptombillede
 • Har gennem digital informationsindsamling nyeste og højeste forskningsbaserede viden om forskellige diagnoseredskaber, som kan anvendes ved udredning af den komplekse patient
 • Har basal viden om andre fagområders kompetencer til udredning af patienter med muskuloskeletale problemer
 • Kan redegøre for rapportering og formidling af kliniske fund i journalsystemer samt til andre fagfæller og sundhedsprofessioner
 • Kan gøre rede for relevante ikke-farmakologiske interventioner samt hvilke tværfaglige tiltag, der er indikerede under behandlingsforløbet

Færdigheder

 • Kan foreslå relevante undersøgelsesmetoder til videre udredning og differentiel diagnosticering
 • Kan på baggrund af digital informationsindsamling udvælge relevante måleredskaber til vurdering, monitorering og dokumentation af genoptræningseffekten
 • Kan inddrage videnskabelig evidens i omsætning af symptombillede, herunder anamnese og kliniske undersøgelser, til et individualiseret behandlingsforløb 
 • Kan fortolke og sammenholde resultater fra radiologiske undersøgelser, laboratorieanalyser og kliniske fund
 • Kan formidle kliniske fund til fagfæller, andre sundhedsfaglige personer og ikke-specialister (herunder patienten og pårørende)
 • Kan formidle kliniske fund skriftligt i patientjournal med relevante ICF-koder

Kompetencer

 • Kan undersøge og udrede patienter med komplekse muskuloskeletale problemstillinger og reflektere over forskellige bidragende faktorer
 • Kan selvstændigt iværksætte et tværfagligt samarbejde, når dette er relevant for belysning af projektets problemstilling

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysioterapeuten i udvidet jobfunktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelExtented Scope Physioteraphy
ModulkodeSTIFYS21K3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet