Behandling og vurdering af behandlingseffekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om planlægning af et konventionelt eller telerehabiliteringsbehandlingsforløb og dertilhørende progression af træning og behandling

Færdigheder

 • Kan argumentere for relevansen af en konkret videnskabelig problemstilling vedr. tilrettelæggelse af behandlingsforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi
 • Kan med udgangspunkt i tilrettelæggelse og evaluering af en række konkrete patientforløb belyse en videnskabelig problemstilling 
 • Kan på videnskabeligt grundlag undersøge patienten og på baggrund af undersøgelsesfund igangsætte et individualiseret behandlingsforløb, som både kan indeholde manuel behandling samt en træningsintervention. Behandlingsforløbet skal kunne foregå enten som telerehabilitering eller konventionelt
 • Kan reflektere over valg af intervention og vise omstillingsparathed, såfremt patienten ikke responderer som forventet
 • Kan anvende et patientspecifikt effektmål til at vurdere effekten af den igangsatte behandling
 • Kan vurdere, diskutere og kommunikere med patienter om det forventede forløb (prognose), mulige risici og positive effekter af valgt intervention
 • Kan tilrettelægge projektgruppens arbejds- og vidensdeling således at parallelle og konkrete patientforløb kan inddrages i gruppens fælles arbejde 

Kompetencer

 • Kan tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer omkring indsamling af klinisk relevant data og formidling af projektresultatet
 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til eget arbejde med patienter

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling og vurdering af behandlingseffekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelAssessment of Treatment Outcomes
ModulkodeSTIFYS21K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet