Håndtering af risikofaktorer for sygdom

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om risikofaktorer og sociale determinanter
 • Har viden om sundhedsetik
 • Kan forklare hvordan strukturelle rammer i samfundet henholdsvis fremmer og hæmmer sygdom

Færdigheder

 • Kan identificere og formulere en sundhedsfaglig problemstilling, så den kan undersøges eller behandles ved hjælp af kvantitative metoder
 • Kan anvende viden om klassiske epidemiologiske begreber samt studiedesign og metoder i belysningen af en konkret problemstilling
 • Kan foretage simple, relevante analyser af kvantitative data i et statistik program
 • Kan gennemføre et kritisk litteraturstudie og sammenfatte resultaterne fra valide studier
 • Kan anvende centrale begreber relateret til sundhed og sygdom
 • Kan tilrettelægge gruppemøder og planlægge arbejdsprocesser relateret til arbejdet med den identificerede problemstilling
 • Kan anlægge og formidle et flervidenskabeligt perspektiv på projektets problemstilling ift. forebyggelse og sundhedsfremme, herunder strategier og tiltag
 • Kan evaluere planlægningen af det konkrete projektarbejde og reflektere over betydningen for opnåelse af projektmodulets læringsmål
 • Kan inddrage projektgruppens forskellige faglige baggrunde og erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces
 • Kan identificere eget vidensbehov i forbindelse med et folkesundhedsvidenskabeligt projektarbejde

Kompetencer

 • Kan kritisk vurdere såvel dansk- som engelsksproget formidling af sundhedsvidenskabelige studier
 • Kan kritisk vurdere konklusioner understøttet af epidemiologiske og/eller statistiske metoder
 • Kan udvælge relevante teorier og begreber ift. sundhed og sygdom og anvende disse i analysen og vurderingen af konkrete sundhedsfaglige problemstillinger indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, herunder af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af strategier og tiltag

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHåndtering af risikofaktorer for sygdom
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelsen: http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIndications for and Handling of Risk Factors for Disease
ModulkodeSTIFSV20K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet