Folkesundhedsinterventioner: et livscyklus perspektiv

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulet "Organisation, strategi og ledelse" på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om og forståelse for centrale teorier, metoder og modeller ift. folkesundhedsinterventioners livscyklus (udvikling, test, evaluering og implementering)
  • Har viden om læringsprocesser ift. individer, grupper, professioner og organisationer i relation til folkesundhedsintervention og kan kritisk reflektere over forholdet mellem teoretisk viden og handlekompetencer i forhold hertil
  • Har viden om projektledelse og anvendelse af forskellige projektledelsesstrategier i relation til folkesundhedsinterventioner livscyklus
  • Kan vha. relevante modeller forklare mekanismerne bag folkesundhedsrelaterede problemstillinger på forskellige niveauer (f.eks. individ, gruppe, organisatorisk, samfunds, politisk niveau) samt samspillet mellem disse i relation til interventioner

Færdigheder

  • Kan identificere og analysere behov for udvikling på de forskellige trin i folkesundhedsinterventioners livscyklus
  • Kan analysere behovet for og planlægge folkesundhedsrelaterede interventioner i forhold til relevante organisationer (f.eks. sociale, økonomiske, politiske)
  • Kan diskutere hvilken betydning folkesundhedsinterventioner har på forskellige niveauer (f.eks. individ, gruppe, organisatorisk, samfunds og politisk niveau)

Kompetencer

  • Kan udvælge og anvende relevante modeller, teorier og metoder og ved hjælp af disse vurdere og argumentere for en indsats ift. de enkelte trin i en interventions livscyklus målrettet en konkret folkesundhedsfaglig problemstilling.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkesundhedsinterventioner: et livscyklus perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Health Interventions: a Lifecycle Perspective
ModulkodeSTIFSV18K2_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet