Sundhedsøkonomisk evaluering - og analyse indenfor folkesundhedsvidenskab

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen i modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulerne "Organisation, strategi og Ledelse" og "Effektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter" samt "Sundhedsøkonomi og prioritering".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for og kritisk reflektere over forskellige:
  • centrale sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder og deres anvendelse
  • organiserings-, finansierings- og ejerskabsformer i sundhedsvæsener og betydningen af disse forskelle
 • Har forståelse af:
  • forskellige økonomiske modeller
  • diverse sundhedsøkonomiske effektmål og omkostningstyper og deres anvendelse
  • hvordan patient-specifikke data fra kliniske studier kan kobles og anvendes i en økonomisk analyse af en intervention.
 • Kan adskille og forklare forskellen på kasseanalyser, budget-impact analyser og cost of illness analyser. 

Færdigheder

 • Kan tilrettelægge og udarbejde:
  • en økonomisk evaluering af en sundhedsintervention, inklusiv kasseanalyse, følsomhedsanalyser og grænseværdi analyser
  • budget-impact analyser ved opstart og introduktion af en ny sundhedsintervention
  • analyser af økonomiske forhold eller ændrede incitamentsstrukturer til at påvirke adfærd og sundhed

Kompetencer

 • Kan diskutere og evaluere fordelingsmæssige aspekter i forhold til adgang, lighed, regulering, og efficiens i udbuddet af sundhedsydelser.
 • Kan udlede nøglefund og kritisk diskutere antagelser i publicerede sundhedsøkonomiske evalueringer, MTV rapporter mv.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsøkonomisk evaluering - og analyse indenfor folkesundhedsvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic Evaluation and Analysis in Public Health
ModulkodeSTIFSV16K3_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet