Borger/bruger/patient perspektiver og belysning heraf

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået på 1. semester i modulerne "Epidemiologi og statistisk" samt projektmodulet "Håndtering af risikofaktorer for sygdom".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om forskellige dataindsamlingsmetoder og studiedesigns som fx. observations- og interventionsdesigns, herunder metodologiske styrker og svagheder
  • Har viden om forskelle i teori- og metodevalg inden for forskellige traditioner og paradigmer
  • Har viden om muligheder/begrænsninger for statistisk at kontrollere for confounding samt betydningen herfor for anvendelse af publicerede resultater
  • Har viden om forskellige tilgange til analyse af data vedrørende bruger- /patientperspektiver, herunder sikring af validitet, reliabilitet og overførbarhed af resultater
  • Har viden om kritisk læsning af forskningslitteratur, herunder under brug af tjeklister
  • Har viden om centrale, nationale registre med sundhedsdata

Færdigheder

  • Kan udføre systematiske litteratursøgninger i centrale databaser indeholdende forskningsbaseret litteratur om forebyggelse og sundhedsfremme
  • Kan udarbejde interviewguides og spørgeskemaer til besvarelse af specifikke forskningsspørgsmål samt tilrettelægge og gennemføre relevant analyse

Kompetencer

  • Kan vurdere styrker, svagheder samt overførbarhed i videnskabelige artikler og evalueringsrapporter inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBorger/bruger/patient perspektiver og belysning heraf
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelCivil/user/patient Perspectives and Exploration of Such
ModulkodeSTIFSV16K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet