Epidemiologi og statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet

har omfattende viden om og kan redegøre for:

 • Grundlæggende mål til beskrivelse af helbredstilstand og helbredsudvikling i en population
 • Grundlæggende statistiske begrebsdannelser til beskrivelse af usikkerhed
 • Begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
 • Epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Klassiske epidemiologiske studiedesign (herunder metaanalyser) og deres styrker og svagheder
 • Begreberne bias og validitet og håndtering heraf
 • Begreberne confounding og effektmodifikation og håndtering heraf
 • Centrale begreber og redskaber ift. vurdering af kvalitet i epidemiologiske studier
 • Principper for god epidemiologisk praksis, god forskningsetik og peer reviewed videnskabelig kommunikation

har viden om og kan redegøre for:

 • Nyere epidemiologiske studiedesign som nested case-kontrol
 • Non-parametriske statistiske modeller
 • Principper for estimering af sample-size

Færdigheder

 • Kan redegøre for forskningsdesign og –metoder i konkrete epidemiologiske studier og reflektere over konsekvenserne af de metodologiske valg
 • Kan anvende gængse epidemiologiske og statistiske begreber, herunder confounding og effektmodifikation og beskrive metoder til at korrigere/undersøge for dette
 • Kan beskrive, vælge og anvende en relevant visualisering af data i et konkret datasæt
 • Kan beskrive en ROC-kurve og konsekvenserne af valg af cut-off punkt
 • Kan identificere og i et statistikprogram udregne relevante og simple epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt vurdere deres statistiske usikkerhed
 • Kan sammenfatte en række estimater med tilhørende statistiske usikkerheder til et fælles skøn og beskrive dette skøns statistiske usikkerhed
 • Kan fortolke resultater fra lineær/logistisk/Cox-regressionsanalyse, samt diskutere konsekvenser af analysens forudsigelser
 • Kan diskutere valg af statistisk metode ifm. med test af populations-forskelle i epidemiologiske studier
 • Kan planlægge dataindtastning og gennemføre denne i et anvendeligt værktøj

Kompetencer

 • Kan selvstændigt gennemføre en struktureret litteratursøgning med tilhørende kritisk analyse og vurdering af epidemiologiske studier publiceret i internationale tidsskrifter med inddragelse af relevante videnskabelig guidelines og checklister
 • Kan vurdere graden af evidens for forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
 • Kan planlægge og gennemføre basale, relevante statistiske beregninger i relation til hypotesetestning

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEpidemiologi og statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpidemiology and Statistics
ModulkodeSTIFSV16K1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet