Modul 6: Compliance

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver.

Indhold

 • Baggrunden for at indfører compliance i den finansielle sektor.
 • Historisk gennemgang af udviklingen i compliance fra indførelsen i november 2007 til i dag.
 • Regelgrundlaget for compliance og udviklingen heri.
 • Overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance.
 • Organisatorisk forankring af compliance.
 • Det finansielle landskab i et risiko- og reguleringsperspektiv.
 • Grænsefladen mellem compliance og risk management.
 • Hvordan får compliancefunktionen organisationen med sig?
 • Compliancefunktionens opgaver og arbejdsmetoder.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår compliancefunktionens begreber, metoder og modeller.
 • Kunne forstå og reflektere over betydningen af compliance samt formålet med funktionen.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne formidle compliancefunktionens opgaver og kunne redegøre for formålet med compliancefunktionen og dens forankring i organisationen.
 • Kunne anvende fagets indhold i analyser og praksis.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne indgå selvstændigt og professionelt i faglige og tværfaglige samarbejder om compliancefunktionen.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af compliancefunktionen, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCompliance
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Jens Thøgersen
Tlf. 6163 8603 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Compliance
ModulkodeSRE580038D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet