Modul 6: Skatteret II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere viden om beskatningsreglerne for erhvervsdrivende, virksomheder og selskaber samt beskatningen af ydelser mellem disse entiteter.
 • Kunne forstå og reflektere over beskatningsreglerne for erhvervsdrivende, virksomheder og selskaber samt beskatningen af ydelser mellem disse entiteter.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger inden for de emner, der er undervist i, samt redegøre for de regler, der knytter sig hertil. Hermed demonstrerer den studerende sin evne til at identificere fakta og de dertilhørende skatteretlige problemstillinger.
 • Vurdere og løse de stillede opgaver for herigennem at demonstrere:
  • sin forståelse af de emner, der er undervist i, og disses interne sammenhænge
  • sin evne til at anvende bestemmelserne i praksis
  • sin evne til at anvende den erhvervede viden i forhold til konkrete skatteretlige problemstillinger
 • Kunne formidle skatteretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere og vurdere de skatteretlige problemstillinger, som vedkommende vil møde i forbindelse med rådgivningsopgaver indenfor emneområderne. Hermed vil den studerende i samarbejde med andre skatteretseksperter kunne yde rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af dispositioner inden for investering, låneoptagelse samt virksomhedsorganisering, som kunden overvejer at gennemføre eller har gennemført.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor skatteret efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret II
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Tax Law II
ModulkodeSRD580072K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet