Modul 6: Virksomhedens informationsbehandling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Økonomistyring er en erhvervsøkonomisk disciplin, der inddrager informationsteknologien som et væsentligt redskab. I virksomhederne benyttes der oftest flere forskellige informationssystemer. Der er informationssystemer med speciel fokus på at registrere store datamængder. Der er systemer, der har fokus på at planlægge virksomhedens aktiviteter, og der er andre systemer, der anvendes til at danne et grundlag for de beslutninger, der skal træffes.


For at sikre at ledelsen i en virksomhed kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger med relation til økonomistyring, er det vigtigt, at få skabt et overblik over, hvordan forskellige økonomistyringsmodeller interagerer med informationsteknologien samt hvilke systemer, der er relevante i forskellige sammenhænge. Det er disse problemstillinger, der er valgfagets centrale fokus.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår virksomhedens informationsbehandlings begreber, metoder og modeller.
 • Kunne dokumentere forretningsprocesser og forretningsdato ved anvendelse af forskellige metoder og redskaber.
 • Kunne redegøre for de grundlæggende forretningsprocesser og databehandlingsprocesser i ERP systemer.
 • Kunne forstå, reflektere over og redegøre for en virksomheds forsyningskæde og de hertil knyttede grundbegreber i pull/push og JIT. I den sammenhæng skal den studerende kunne redegøre for og reflektere over den relevante informationsbehandling.
 • Kunne redegøre for og reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis i forbindelse med kontrol og revision af en virksomheds informationssystemer.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Ved modulets afslutning forventes den studerende at:
 • Kunne identificere, analysere, vurdere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af informatik og økonomistyrings problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne vurdere sammenhænge mellem forretningsprocesser og informationsbehandling i forskellige virksomhedstyper og virksomhedskonstellationer.
 • Kunne formulere og analysere informatik og økonomiske problemstillinger, på selvstændig vis, ved hjælp af relevante metoder.
 • Kunne kommunikere informatik- og økonomistyringsproblemstillinger til almenkyndige og specialister, på selvstændig vis, på et opdateret praktisk og teoretisk niveau.
 • Kunne opsætte konteringsregler, oprette stamdata og gennemføre centrale forretningsprocesser i forhold til et ERP system.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på optimale beslutninger vedrørende virksomhedens informatik- og økonomistyringsproblemstillinger.
 • Kunne demonstrere en forståelse af betydningen af at have opdateret viden og forståelse af teorier, modeller og metoder, men skal også selvstændigt kunne tilegne sig en opdateret viden herom.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens informationsbehandling
Prøveform
Mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Company Information Processing
ModulkodeSRD580071K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet