Modul 3: Økonomistyring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have forskningsbaseret viden omkring økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en bred vifte af modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning.
 • Kunne forstå og reflektere over økonomistyrings teorier, metoder og praksis.
 • Kunne forstå økonomistyringens rolle, centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne forstå sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og økonomiske styringsmodeller ex ante samt herudfra at opstille konkrete forslag til valg af registreringsomfang og registreringsdybde.
 • Kunne vurdere, sammenligne og anvende fagområdets mangfoldige omkostningsbegreber og terminologi, herunder forstå konsekvenserne af de alternative måder at opgøre omkostninger på.
 • Kunne forstå og vurdere anvendelsen af henholdsvis bidrags- og fordelingsprincipper ved opstilling af budgetter og regnskaber.
 • Kunne konstruere budgetmodeller og forholde sig til alternative metoder til styring af virksomheders aktivitet, kapacitet og likviditet.
 • Kunne analysere og konstruere forslag til kontrolsystemer og præstationsvurdering, herunder finansielle og ikke finansielle præstationsmålinger samt kontrol og præstationsvurdering i decentralt organiserede organisationer.
 • Kunne konstruere og anvende økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, projektstyring, leverandør- og lagerstyring, etc.
 • Have viden om, hvordan metoder og modeller kan applikeres til den enkelte virksomheds særlige karakteristika med henblik på at udgøre konkrete styringsværktøjer, som kan anvendes i praksis.
 • Kunne demonstrere viden, der gør vedkommende i stand til at vurdere hvilket informations- og registreringsgrundlag, det er nødvendigt at tilvejebringe som forudsætning for modellernes anvendelse.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med specialister i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 10 ECTS.

Det kræver en betydelig indsats i form af læsning af pensum, opgaveløsning og deltage i undervisningen.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Financial Management
ModulkodeSRD580068D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet