Forståelse af fysiologiske signaler

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået ift. projektstyring, samarbejde og læring i modulet ”Sundhedsteknologiske produkter” samt færdigheder opnået i modulerne ”Lineær Algebra” og ”Imperativ programmering” på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare en konkret sundhedsteknologisk problemstilling 
 • Kan forklare et konkret fysiologisk signals oprindelse og karakteristikker
 • Kan beskrive et konkret fysiologisk signal matematisk
 • Kan beskrive anvendte eksperimentelle metoder og instrumentering samt resultater

Færdigheder

 • Kan planlægge et forsøg med måling af et fysiologisk signal på en rask person
 • Kan opstille en protokol til opsamling af relevant data på baggrund af en konkret sundhedsteknologisk problemstilling
 • Kan optage, præsentere og fortolke et fysiologisk signal fra en rask forsøgsperson
 • Kan identificere og udtrække information i et konkret fysiologisk signal
 • Kan diskutere faktorer, der påvirker fortolkning af fysiologiske signaler
 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af dataopsamlingen og drage konklusioner på baggrund heraf
 • Kan formidle projektarbejdets resultater på en struktureret måde vha. korrekt anvendelse af faglige begreber, såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Kan formidle projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. korrekt anvendelse af faglige begreber, såvel skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

 • Kan reflektere over sammenhænge mellem metoder til studenter-styret projektarbejde, projektarbejdets kvalitet og den enkelte studerendes læringsudbytte
 • Kan identificere faktorer i det konkrete projektarbejde, der påvirker egen læreproces positivt og negativt

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForståelse af fysiologiske signaler
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Susanne Kragelund Hansen.

Fakta om modulet

Engelsk titelUnderstanding Physiological Signals
ModulkodeSOTST24B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet