Sundhedsteknologiske produkter

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulet ”Sundhedsteknologisk projektarbejde”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for valg af metode til bearbejdning af projektets problemstilling
 • Kan redegøre for hvilke parametre, der kan have betydning for vurdering af en sundhedsteknologis anvendelighed i en konkret kontekst

Færdigheder

 • Kan anvende relevante faglige begreber
 • Kan lave en struktureret informationssøgning i relevante databaser til belysning af en konkret sundhedsteknologisk problemstilling
 • Kan identificere, bearbejde og formidle information med henblik på analyse af et projektets sundhedsfaglige problem 
 • Kan analysere en konkret sundhedsteknologi med udgangspunkt i et konkret sundhedsfagligt problem 
 • Kan begrunde valg af samarbejdsformer i projektarbejdet 
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle konflikter i projektarbejdet 
 • Kan begrunde valg af metoder til projektstyring 
 • Kan begrunde valg af og anvende værktøjer og metoder til kontinuerlig udvikling af samarbejdet om at nå projektarbejdets mål
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle konflikter i projektarbejdet
 • Kan analysere projektgruppens organisering af samarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på baggrund af analyse foreslå forbedringspotentialer
 • Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt
 • Kan diskutere sundhedsteknologi-ingeniørers rolle i sundhedssektoren

Kompetencer

 • Kan identificere udfordring i forhold til egen læreproces i et gruppebaseret, sundhedsteknologisk projektarbejde 
 • Kan reflektere over hvordan de anvendte metoder til samarbejde og projektstyring har bidraget til at nå projektarbejdets mål 

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsteknologiske produkter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Susanne Kragelund Hansen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBiomedical Engineering Products
ModulkodeSOTST24B1_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet