Videnskabelige metoder og formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan detaljeret redegøre for klassiske studiedesigns inden for sundhedsvidenskabelig forskning
  • Kan selvstændigt forklare muligheder og begrænsninger ved forskellige typer studiedesigns, som fx bias, blinding og credibility
  • Kan forklare principperne i forskningsprocessen uafhængigt af videnskabelig metode

Færdigheder

  • Kan selvstændigt identificere forskningsetiske problemstillinger, herunder videnskabelig redelighed og bioetik
  • Kan argumentere for sammenhænge mellem hypotese eller forskningsspørgsmål, videnskabelig metode og data
  • Kan diskutere videnskabelige kvalitetskriterier, generelt samt i relation til videnskabelige studier  
  • Kan argumentere for og udvælge relevant studiedesign til eksemplificeret hypotese eller problemformulering
  • Kan anvende avancerede metoder til struktureret afdækning af et forskningsområde gennem systematisk litteratursøgning samt kritisk læsning og vurdering af videnskabelig litteratur
  • Kan formidle egen forskning, såvel mundtligt som skriftligt til en videnskabelig konference
  • Kan anvende, evaluere samt formidle peer-review

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelige metoder og formidling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Methods and Communication
ModulkodeSOTSAM20K1_X
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet