Forskningsdesign

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne Introduktion til psykologi, Statistik, Kognitionspsykologi og Anvendt Kognitionspsykologi. Kurset opsamler og integrerer viden, færdigheder, kompetencer og erfaringer fra foregående projektmoduler, dog kan også følges som selvstændigt fagmodul af studerende med tilsvarende erfaring fra problembaserede uddannelser, hvor forskning med mennesker udgør hovedfokus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset danner et integreret problembaseret perspektiv på grundlæggende principper bag forskningsdesign samt forskningsmetoder, som anvendes i anvendt psykologisk praksis især i system- og produktdesign samt i den grundlæggende akademiske psykologiske forskning. Dog sættes hovedfokus på praktiske anvendte projekter. Kurset dækker valg, formulering, udredning og løsning af problemstillinger i forsknings- og designpraksis i det omfang, som er relevant for produkt-og designpsykologi; videnskabsteoretiske, etiske og praktiske overvejelser i anvendte forskningsprojekter; teori- og metodevalg; kvalitative- og kvantitative tilgange til dataindsamling og dataanalyse samt triangulation og integration af resultater fra disse tilgange; udarbejdelse og formidling af forskningsresultater og konklusioner. Således dækker kurset det hele forskningsprojektforløb og støtter hermed støre omfattende projekter såsom bachelorprojekter.

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i alle aspekter af en anvendt psykologisk undersøgelse fra idé til afrapportering
 • Problemformulering, metodevalg og litteratursøgning i anvendte forskningsprojekter
 • Videnskabsteoretiske grundlag for forskningspraksis: paradigme, teori, model, simulation, argument, sandhed, bevis og falsificering, deskription, fortolkning, forklaring, generalisering, videnskab og forskning som social praksis
 • Etiske, lovmæssige og praktiske overvejelser i planlægning, herunder informeret samtykke, persondatalov og persondataregler, interaktion med klienter, firmaer og forsøgsdeltagere
 • Deskriptive og fortolkende metoder, herunder feltundersøgelse, etnografi, usability test, interview, fokusgruppe
 • Eksperimentelle metoder, herunder klassiske eksperimenter og kvasieksperimenter
 • Design og afprøvning af kvantitative forskningsinstrumenter, herunder psykofysik, psykometri og skalaudvikling
 • Sampledesign og rekruttering af forsøgspersoner
 • Kvalitativ dataanalyse, herunder tematisk analyse (affinitetsdiagrammer), kodning og kategoriudvikling, tekstanalyse (udskrivning, indholdsanalyse, fortolkning)
 • Kvantitativ dataanalyse, herunder klassisk statistik, statistiske tilgange til små og begrænsede samples samt samples med bias, moderne tilgange såsom maskin- og statistisk indlæring, data visualisering
 • Begrænsninger og fejlkilder i planlægning, dataindsamling, dataanalyse og afrapportering
 • Udformning og formidling af resultater og konklusioner, herunder principper for effektiv data visualisering og rapportskrivning

Færdigheder

 • At planlægge, forberede og udføre anvendte forskningsprojekter indenfor psykologi, interaktionsdesign eller brugeroplevelse
 • At redegøre for problemformulering, teorivalg, metodevalg og fortolkning af forskningsresultater indenfor anvendte forskningsprojekter
 • At redegøre for anvendelsesområder for forskellige undersøgelse- og dataanalysemetoder samt begrænsninger ved disse metoder
 • At begrunde forskningsdesignmæssige beslutninger i eksisterende forskningslitteratur
 • At analysere forskningsdata samt udarbejde og formidle resultater og konklusioner

Kompetencer

 • At genkende og gøre rede for praktiske problemstillinger i forhold til kerneelementer af anvendte forskningsprojekter indenfor psykofysik, psykologi, interaktionsdesign og brugeroplevelse 
 • At evaluere eksisterende forskningsresultater, herunder forskningsresultater i psykologisk faglitteratur, på relevant videnskabeligt grundlag
 • At opsætte og udføre en anvendt problembaseret empirisk undersøgelse indenfor psykofysik, psykologi, interaktionsdesign eller brugeroplevelse samt fagligt formidle resultater og konklusioner

 

Undervisningsform

Forelæsning med opgaver i gruppe, workshops, seminarer, deltagelse i eksperimenter, selv studie, mm.  jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsdesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Design
ModulkodeSNPSYPDP1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet