Ledelsesfagligt Grundforløb - LFG

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Pædagogisk veksles mellem faglige oplæg, gruppearbejde og –øvelser, hvor der arbejdes med at anvende begreber i sin egen ledelsespraksis. Der lægges vægt på en problemorienteret pædagogik, som skaber rig mulighed for at bringe teoretisk faglige elementer i spil i forhold til de studerendes egne e arbejdskontekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- teorier om ledelse generelt og teorier om offentlig ledelse specifikt, samt kendskab til grundlæggende udviklingstræk og nuværende kendetegn ved den danske offentlige sektor.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

- at oversætte og drage implikationer af teorier og empirisk viden fra faget i relation til at forstå egen ledelseskontekst og ledelsespraksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at arbejde begrebsstyret og reflektere over egen ledelsespraksis og på den baggrund udarbejde en personlig udviklingsplan der inkluderer overvejelser om hvordan MPG-forløbet kan bidrage til at styrke lederudvikling, ledelse og til at løse konkrete ledelsesudfordringer.

Undervisningsform

Modulet er organiseret i tre seminarer, dækker følgende temaer: 1) Ledelsesteori, ledelsesrum og lederadfærd; 2) Ledelse og lederroller i en offentlig, politisk sammenhæng; 3) Anvendt lederskab og dominerende ledelsesretninger i samfundet og på masteruddannelsen.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets er normeret til 5 ECTS. For den enkelte studerende svarer 5 ECTS omtrent til en samlet arbejdsmængde på 140 timer inklusive 3 x 2 dages seminarer, en 10 siders eksamensbesvarelse og en mundtlig eksamen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Den studerende skal have deltaget i undervisningsgange og øvelser. Den studerende skal på denne baggrund aflevere en individuel opgave inklusiv en udviklings- og studieplan på max. 10 sider.

Prøver

Prøvens navnLedelsesfagligt grundforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på maksimalt 10 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve. Der er afsat 30 minutter incl. votering til den mundtlige del af prøven. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Governance Introductory Course
ModulkodeSMG140241S
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes hvert efterår.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Mintzberg, H. (2010). Effektiv ledelse. In H. Mintzberg (Ed.), Mintzberg om ledelse, København: Akademisk Forlag.
  • Van Wart, M. 2023. Leadership in Public Organizations. An Introduction, New York, Routledge.