Ledelse af organisering og innnovation på tværs

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ledelse og innovation på tværs af professioner og organisatoriske grænser er i de seneste årtier kommet mere og mere i fokus inden for offentlig ledelse. De næsten altdominerende NPM perspektiver er i stigende grad udfordret af en række nye paradigmer og begreber som Governance, netværsledelse, grænsekrydsende ledelse, samskabelse, partnerskaber, relationel koordinering og interorganisatorisk ledelse under usikkerhed og disruption.  

Baggrunden er et stadigt stigende behov for kommunikation og samordning på tværs af enheder og niveauer. Det bliver sværere og sværere for den enkelte offentlige organisation, men også for enkeltsektoren og det enkelte politiske niveau at løse aktuelle og fremtidige udfordringer alene.

Udfordringerne er komplekse og hænger sammen på tværs af organisatoriske grænser. Vi ser det overalt, f.eks. i forbindelse med patientbehandling, sundhedsforebyggelse, distriktspsykiatri, ældreforsorg, aktivering og jobskabelse samt i forbindelse med teknik- og miljøopgaver, udvikling af komplekse IT-systemer, velfærdsteknologier og mange andre innovationsprojekter.  Lykkes det ikke at skabe sammenhæng i opgaveløsningen ser vi kassetænkning, domænekonflikter og samarbejde om laveste fællesnævner - med fragmenteret opgaveløsning, uløste opgaver, dårlig ressourceudnyttelse og manglende læring som resultat.

De nye samspilsformerne er mangeartede, men stiller samlet set nye krav til ledelse og medarbejdere og til innovation og organiseringen i offentlige organisationer.

Programmets formål er at præsentere en række interorganisatoriske modeller og teorier samt forskningsbaserede cases, med henblik på at identificere og forstå karakteren af disse tværorganisatoriske problemstillinger og diskutere mulighederne for at håndtere dem.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • centrale begreber, temaer og teorier indenfor for innovation og organisering på tværs af professioner, enheder og sektorer i en offentlig sektor kontekst omfanttende offentlige institutioner, frivillige og private organisationer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende faglig og teoretisk viden til at identificere og analyse tværorganisatoriske problemstillinger og reflektere over egen ledelsespraksis i komplekse strukturer med multiple gensidig afhængige organisationer og sektorer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at skabe innovation, samarbejde, netværk og ledelse på tværs af professioner, enheder og sektorer i velfærdsstaten.

Undervisningsform

Dialogbaserede forelæsninger med generelle teoretiske elementer i kombination med gennemgang og diskussioner af cases og deltagererfaringer/deltager cases. Konkrete deltagerbidrag forventes at stige i løbet af modulet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af organisering og innnovation på tværs
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement of Organization and Innovation Across Professions and Units
ModulkodeSMG140104F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet