Gruppebeslutninger/Forhandling

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gruppebeslutninger og forhandlingsprocesser er en vigtig del af dine ledelsesaktiviteter, men de ofte er komplekse, uforudsigelige og vanskelige at understøtte. Det skyldes, at gruppebeslutninger ofte forekommer i dynamiske miljøer med mange parter, hvis interesser og målsætninger ikke nødvendigvis overlapper.

Formålet med dette modul er at udstyre dig med færdighederne til at håndtere gruppebeslutninger, støtte andre i deres beslutninger, lukke aftaler der ellers kan være fastlåste, maksimere værdien i de aftaler du når, og løse konflikter før de eskalerer til dyre konflikter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • De centrale frameworks, processer og koncepter relevante for gruppebeslutninger og forhandling.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At skelne mellem og gøre brug af et bredt spektrum af beslutnings- og forhandlingstaktikker til at håndtere gruppebeslutninger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At reflektere over din egen adfærd og raffinere din tilgang til at blive mere effektiv, forberede dig på usikkerheder og navigere beslutninger i en bestemt retning.

Undervisningsform

Gruppebeslutninger og Forhandling forgår over fem hele dage med fokus på gruppebeslutningsprocesser og forhandling. Vi har fundet nogle af Danmarks stærkeste profiler indenfor forhandling, både hvad angår forskning og praksis, til at give indspark som gæsteforelæsere.

De første to gange er to gange to sammenhængende dage, og den sidste dag er en enkeltstående dag. Hver dag vil involvere et oplæg fra underviserne, refleksionsøvelse, et gæsteoplæg, samt en længere case som I skal arbejde med i grupper. Dette er et meget interaktivt kursus med fokus på cases og øvelser. Undervisningen er på dansk, men du skal regne med at noget af undervisningsmaterialet samt case-studier vil være på engelsk. Du skal regne med mellem modulerne at arbejde med opgaver i egen praksis.

Inden kurset vil vi ringe til jer alle og snakke kort om jeres væsentligste udfordringer og forventninger til kurset.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnGruppebeslutninger/Forhandling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngelsk: Group Decision Making / Negotiation
ModulkodeSMG1400GR
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Roy J. Lewicki, David M. Saunders, Bruce Barry: Negotiation. McGraw-Hill International Edition. 8. udgave 2020.