Forskningsdesign og -metode

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.

- om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.

- om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.   

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser.

- at anvende viden fra modulet til at vurdere andres samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

- at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.

- at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor offentlig ledelse.

- at tage stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.  

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnForskningsdesign og -metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch design and research methods
ModulkodeSMG140091F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS3
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Ingemann, Jan; Kjeldsen, Lena; Nørup, Iben & Rasmussen, Stine (2018): Kvalitative undersøgelser i praksis – viden om mennesker og samfund. Samfundslitteratur.
  • Clement, Sanne Lund & Ingemann, Jan (2016): Introduktion til praktisk statistik. 2. udgave. Syddansk Universitetsforlag.