Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med behov og betingelser for innovation i den offentlige sektor med særlig betoning af potentialerne ved en stærkere inddragelse af medarbejdere og brugere. Om end fokus især er på betydningen af frontmedarbejdernes rolle og borgerinddragelse for at udvikle effektive og responsive services, så arbejdes der også med, hvordan disse hænger sammen med politiske prioriteringer, intra- og interorganisatoriske rammebetingelser og ledelse. Modulet præsenterer i den sammenhæng teorier og begreber om frontlinje praksis (samt ledelsen heraf) og borgerinddragelse. Forløbet vil løbende forholde sig til spørgsmålet: Kan der, og i givet fald hvordan, skabes nye innovative, effektive og responsive løsninger gennem udvikling af frontlinjepraksis og borgerinddragelse?   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- behov og betingelser for innovation inden for velfærdsservice, bl.a. baseret på public administration litteraturen.

- teorier og praksis omkring frontlinjeadfærd (herunder street-level bureaucracy theory) og inddragelsesformer i relation til borgere.

- generelle politiske og organisatoriske rammebetingelser, og den rolle de spiller for at lave innovation og udvikle velfærdsservice.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at anvende teorier og begreber om innovation af velfærdsservice til at analysere og reflektere over konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

- at omsætte viden og færdigheder til konkret praksis, således at de efterfølgende kan iværksætte innovationsprocesser der indeholder medarbejder- og brugerinvolvering i de offentlige organisationer, som leverer velfærdsservice. 

- at omsætte viden og færdigheder til egen praksis- og organisation efterfølgende.

Undervisningsform

Seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging Employee-driven and User-driven Innovation of Welfare Services
ModulkodeSMG140090F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet