Tilgange til flygtninge – Lovgivning, ledelse og integration

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at undersøge forskellige aktørers tilgange til flygtninge. Her lærer vi at forstå hvordan regeringer, humanitære organisationer, forskere, offentlige ledere og andre aktører begriber, forstår, formidler og arbejder med flygtninge.

Derudover vil de studerende stifte bekendtskab med vigtige elementer indenfor flygtninge forskningen og sidst men ikke mindst vil de studerende blive introduceret til de vigtigste nationale og internationale lovgivninger og konventioner der omhandler flygtninge.

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet er:

At give en introduktion til centrale teorier, metoder og begreber inden for politisk filosofi, samfundsvidenskab og antropologi set i relation til migration og flygtninge.

 • At give de studerende en viden om emner der knytter sig til flygtninge (såsom); konflikt, flugt, asyl, integration, repatriering, diaspora mv. 
 • At give de studerende en introduktion til de metodiske tilgange og dilemmaer der er set i forbindelse med studie af flygtninge.
 • At diskutere empiriske cases om, hvordan nationalstater, humanitære ngo'er og private og offentlige institutioner administrere, kontrolerer og styrer flygtninge og immigranter.
 • At give en introduktion til nationale og internationale lovgivninger og konventioner i forbindelse med studie af flygtninge.

Færdigheder

Den studerende skal opnå færdigheder i

 • At forstå, anvende og diskutere emner og begreber der omhandler forståelser, politikker, lovgivninger og administrative styringsværktøjer set i relation til empiriske flygtningecases.
 • Kan diskutere begreber om ledelse set i forhold til empiriske cases om flygtninge.
 • Kan anvende viden inden for modulets fagområder til at udvælge teorier, der tjener det analytiske formål og samtidig forbliver kritiske over for disse teorier.

Kompetencer

Kompetencer:

 • Kan reflektere over og analysere cases om flygtningeforhold og flygtninge lovgivning set i relation til nationalstater og humanitære organisationer set ud fra et teoretisk perspektiv.
 • Kan arbejde selvstændigt med konkrete projekter i forbindelse med flygtninge- og migrationsspørgsmål.
 • Kan reflektere og argumentere ud fra videnskabelig viden og anvende færdigheder og kompetencer fra modulet til selvstændige studier.

Undervisningsform

Seminarer med øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnTilgange til flygtninge – Lovgivning, ledelse og integration
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApproaching Refugees – Law, Governance and Integration
ModulkodeSMG140089FL
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Info følger