Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Faget forudsætter, at man tidligere har fulgt faget "Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel", der også udbydes som en del af MPG-uddannelsen ved Aalborg Universitet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 - og overblik over design og udvikling af økonomistyringsmodeller.

- omkostningsbegreber, omkostningsfordelinger, budget- og tildelingsmodeller, takstmodeller samt benchmarking.     

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af økonomistyringsprincipper og økonomistyringsmodeller.

- at identificere, hvorledes økonomistyringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at stille forslag til ændringer af økonomistyring, så der tages hensyn til de konkrete strukturer og politikker, der er relevant for den enkelte organisation.

- at deltage i udvikling af koncepter for nye budget- og tildelingsmodeller.

Undervisningsform

Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af oplæg og præsentationer af metoder og teknikker samt teoretiske perspektiver og diskussioner. Der vil være enkelte indlæg og præsentationer fra eksperter og praktikere, ligesom mange konkrete eksempler vil blive inddraget, således at diskussionen undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til en fælles praktisk referenceramme. Deltagernes erfaringer med økonomistyring og anvendelse af økonomistyringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknikker og teorier.

Omfang og forventet arbejdsindsats

140 arbejdstimer fordelt på undervisning (ca. 40 timer), forberedelse i forbindelse med undervisningen (ca. 60 timer), opgaveskrivning (ca. 30 timer) og eksamen samt eksamensforberedelse (ca. 10 timer).

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnØkonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial economics: Designing management control systems
ModulkodeSMG140089F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Strategi og styring med effekt, P.N. Bukh & K.S. Christensen (eds.). København: DJØF Forlag.