Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer. Perspektiver på ledelse med relation til FNs verdensmål

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion

Temaet har fokus på et vigtigt problemområde offentlige virksomheder: udfordringen og kravet om bæredygtig udvikling. Vi vil fokusere på dette ud fra en kombination af perspektiver på magt og etik i organisationer og herunder fokusere på offentlige organisationers sociale og miljømæssige ansvar. Indenfor organisationslitteraturen har spørgsmålet omkring organisationers ansvar været placeret indenfor litteraturen om virksomhedens sociale ansvar—corporate social responsibility (CSR). Snarere end at være en bestemt fremgangsmåde i organisationer i dag omfatter CSR en myriade af forskellige strategier, politikker og praksisser, som er fælles i den forstand, at de forsøger at omformulere og forandre organisationens aktiviteter og relationer til kunder, samfund, leverandører, naturen, medarbejdere og andre interessenter med henblik på at agere økonomisk, socialt og miljømæssigt forsvarligt. CSR-litteraturen taler om den tredobbelte bundlinje, som handler om at balancere forskellige krav mellem people, planet and profit.

CSR har imidlertid sine begrænsninger i forhold til en offentlig organisation. For det første er spørgsmålet om det overhovedet giver mening at tale om en balance. Andre institutioner såsom Stockholm Resilience Center, har lavet en anden model, hvor udvikling står på et fundament af ordentlige miljømæssige og sociale forhold. Dette åbner op for at helt fundamentale forhold såsom vand, luftkvalitet, biodiversitet, grønne områder samt økonomisk sikkerhed, ligestilling, adgang til uddannelse og sundhed spiller en langt større rolle for økonomisk udvikling end de fleste økonomiske modeller antager. Desuden er CSR er udviklet indenfor en privat virksomhedsøkonomisk tankegang. Selvom markedets logik og ledelsesformer, som er udviklet i private virksomheder, i stigende grad har gjort sit indtog i offentlige organisationer, så bliver det vanskeligt at overføre CSR begreberne direkte på offentlige organisationer.

Sidstnævnte er i modsætning til private virksomheder sat i verden for at forvalte samfundsmæssige og politiske områder og problemstillinger. Måske lige præcist derfor har offentlige organisationer særlige vilkår i forhold til at skabe betingelserne for bæredygtig udvikling og bruge verdensmålene til som en strategisk løftestand i forhold til ledelse og organisering af interne relationer og samt relationer til eksterne interessenter og

Valgfaget vil med udgangspunkt i litteraturen om CSR, ledelse, etik, fortællinger og samskabelse præsentere perspektiver på bæredygtighed i offentlige organisationer. Vi vil fokusere på følgende udfordringer

 1. Hvordan kan vi udvikle en bæredygtighedsetik, som kan sætte os til at i stand til at reflektere over og navigere i forhold til hvad de 17 verdensmål betyder for offentlige organisationer.
 2. Hvordan spiller bæredygtighed sammen med kulturel, social og økonomisk udvikling.
 3. Hvordan kan vi bruge verdensmålene som løftestand til personlig, organisatorisk og strategisk udvikling, så organisationsdeltagerne får en større forståelse af verdensmålene og hvor betingelserne skabes for, at den offentlige organisation kan handle i forhold til verdensmålene.
 4. Hvordan kan vi bruge verdensmålene som et middel til samskabelse på tværs af fire sektorer i samfundet: erhverv, offentlige organisationer, uddannelse og civilsamfund.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • FNs verdensmål
 • Bæredygtighed og etik i offentlige organisationer
 • Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer set i relation til FNs verdensmål.
 • Samskabelse og offentlig ledelse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende perspektiver om bæredygtighed, etik og ansvar i forhold til at analysere offentlige organisationer
 • at kunne skelne mellem forskellige perspektiver på bæredygtig ledelse og hvad de betyder
 • at anvende samskabelse i bæredygtig ledelse

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at udføre bæredygtig ledelse

Undervisningsform

Seminarer med øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig ledelse i offentlige organisationer. Perspektiver på ledelse med relation til FNs verdensmål
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Leadership in Public Organizations: Perspectives on Leadership in Relation to the United Nations Sustainable Development Goals
ModulkodeSMG140089BÆ
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Udbydes første gang i foråret 2021
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Chouinard, Y. (2016). Let my people go surfing—The Education of a Reluctant Businessman. Penguin Books.

Farley, H. M., & Smith, Z. M. (2020). Sustainability: If It’s Everything, Is It Nothing? Routledge.

Larsen, J., Boje, D. M., & Bruun, L. (2020). True Storytelling—Seven Principles For An Ethical and Sustainable Change-Management Strategy. Routledge.