Organisering og innovation på tværs

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at præsentere og diskutere en række ledelses- og organisationssociologiske begreber, modeller og teorier samt forskningsbaserede cases vedrørende innovation, koordination og integration på tværs af professioner, enheder og sektorer i en offentlig sektor kontekst omfanttende offentlige institutioner, frivillige og private organisationer. F.eks. i forbindelse med patientbehandling, sundhedsforebyggelse, distriktspsykiatri, ældrefor-sorg, aktivering og jobskabelse, teknik- og miljøopgaver samt udvikling af komplekse IT-systemer, velfærdsteknologier m.v. Nye samspilsformer ser dagens lys i disse år, som stiller nye krav til ledelse og medarbejdere og til organiseringen af offentlige organisationer.

Undervisningen foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og gæsteundervisere samt workshops, hvor deltagerne fremlægger egne cases.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- centrale begreber, temaer og teorier indenfor for innovation og organisering på tværs af professioner, enheder og sektorer i en offentlig sektor kontekst omfanttende offentlige institutioner, frivillige og private organisationer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at anvende faglig og teoretisk viden til at identificere og analyse tværorganisatoriske problemstillinger og reflektere over egen ledelsespraksis i komplekse strukturer med multiple gensidig afhængige organisationer og sektorer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at skabe innovation, samarbejde, netværk og ledelse på tværs af professioner, enheder og sektorer i velfærdsstaten.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnOrganisering og innovation på tværs
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Innovation in Interorganizational Networks
ModulkodeSMG140087F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet