Evaluering, performance og offentlig ledelse

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvordan evaluering og performance management anvendes i den offentlige sektor.
  • hvordan udviklingstendenser i brugen af evaluering hænger sammen med styringen af den offentlige sektor.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at skelne imellem forskellige evalueringsmodeller og designe konkrete evalueinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at designe, gennemføre og bestille evalueringer af offentlige indsatser og politikker.

Undervisningsform

Seminarer med øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnEvaluering, performance og offentlig ledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation, performance management and public leadership
ModulkodeSMG140048K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS6
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Thomas Bredgaard (2016), red. ”Evaluering af offentlig politik og administration”, Hans Reitzels Forlag.

  • Hanne Kathrine Krogstrup (2016): ”Evalueringsmodeller”, Hans Reitzels Forlag (3. udgave).