Det personlige lederskab og dialogisk coaching

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul personligt lederskab og dialogisk coaching sætter fokus på de samfundsmæssige forandringer, som har ført til at personligt lederskab og coaching er kommet på dagsorden i både den offentlige og den private sektor. Coaching præsenteres som særlig samtaleform, der sikrer, at fokuspersonen/-gruppen er i stand til at udvikle sig på basis af egne perspektiver og resurser. Coaching kobles til nye teorier om læring og ledelse og inddrager forskellige centrale begreber, teorier og tilgange, som kan anvendes for at udvikle den studerendes personlige ledelses- og coachingstil. Formålet er at skabe forståelse for personspecifikke andele i lederskab samt at udforske personligt lederskab og coachingbaseret ledelse som centralt element i samskabelsesprocesser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- og forståelse af coachingbegrebet og den bagvedliggende filosofi samt om coachingens særlige betydning som del af situeret læring og som tilgang til ledelse og samarbejde.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at relatere viden om dialogbaseret coaching, læring og ledelse til konkrete cases fra egen praksis, herunder at forholde sig refleksivt til egne basisværdier (personlige og organisatoriske).

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at udvikle en dialogform, der styrker muligheden for at virkeliggøre egne værdier i organisationen og udøve coachingbaseret ledelse i konkrete samskabelsesprocesser med medarbejdere.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnDet personligt lederskab og dialogisk coaching
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonal Leadership and coaching
ModulkodeSMG140012C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Hede, T. D. (2010). Coaching – samtalekunst og ledelsesdisciplin. Samfundslitteratur.
  • Kirkeby, O.F., Hede, T. D., Mejlhede, M. og Larsen, J. (2008). Protreptik – Filosofisk Coaching i Ledelse. Samfundslitteratur.
  • Larsen, M.V. & J.G. Rasmussen (red.) (2014) Relationelle perspektiver på ledelse. Hans Reitzel forlag.