Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er, at den studerende tilegner sig en personlig og faglig professionel HRM-profil, der hviler på en solid analytisk faglighed, kombineret med praktiske erfaringer i HRM strategi, samarbejde, feedback og kommunikation som personaleleder. Den studerende får viden om centrale teorier og temaer inden for strategisk HRM og det moderne arbejdsliv og opnår kompetence til at analysere og fortolke såvel teoretiske som praktiske HRM-problemstillinger i deres samfundsmæssige og organisatoriske kontekst. Samtidig arbejdes der med den personlige refleksion over egen ledelsespraksis samt evnen til at udvikle konkrete HRM-strategier og processer og på at håndtere udfordringer i moderne personaleledelse både på organisatorisk og individuelt niveau.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gemmen modulet opnå viden om:

- og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor strategisk HRM og det moderne arbejdsliv.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

-  at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle HRM-udfordringer samt til at reflektere over egen ledelsespraksis og dens konkrete organisatoriske og samfundsmæssige kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at udvikle og gennemføre konkrete HRM-strategier og processer i praksis, herunder evne til selvkritisk refleksion over egen HRM-profil i konkrete ledelsesrelationer.

Undervisningsform

Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnStrategisk HRM i det moderne arbejdsliv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic HRM in Modern Work Life
ModulkodeSMG140011C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet