Kommunikation og ledelse

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

1. modul: Kommunikation generelt og kommunikation i en politisk kontekst.

2. modul: Kommunikative muligheder i en offentlig, politisk styret kontekst. Der arbejdes med både den interne med medarbejdere og den eksterne kommunikation med bl.a. borgerkontakt og fokus på omdømme.

3. modul: Kommunikative udfordringer i en offentlig, politisk styret organisation, herunder krisekommunikation, omdømmeldelse og strategier i den digitale kontekst.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- og forståelse af kommunikationens betydning og former i et moderne, kommunikativt differentieret samfund og i en offentlig og politisk kontekst.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- strategisk kommunikation af visioner, mål og handlinger samt at afkode andres kommunikation via analyse og anvendelse af konkrete kommunikationsformer, redskaber og medier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at kommunikere proaktivt og strategisk i komplekse ledelsesprocesser samt evne til at reflektere over konsekvenserne afd egne kommunikationshandlinger, deres medier, redskaber og kontekst.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på seminarer, med vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere, gæsteforelæsninger og følles drøftelser, baseret på de studerendes arbejde med givne og egne cases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnKommunikation og ledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and Management
ModulkodeSMG140010C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet