Ledelse af reform og forandring

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen kombineres forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppe-diskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum. Cases vil blive præsenteret af eksterne undervisere. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne fordybe sig i ny viden og til at blive udfordret af at forholde sig til egne cases og til cases som udspiller sig udenfor egen organisation.      

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- om og forståelse af centrale begreber og temaer inden for reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- skriftlig og mundtligt at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

-  at analytisk at reflektere over egen forandringsledelsespraksis, når konkrete forandringsprocesser i en offentlig og politisk kontekst skal tilrettelægges og gennemføres.

Undervisningsform

Kombination af forelæsninger, case-baseret undervisning, vejledning samt gruppe-diskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af reform og forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeading Reform and Change
ModulkodeSMG140009C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  •  Carsten Greve og Anne Reff Pedersen Reform og forandring (2017). Nye vilkår for ledelse og organisering