Offentlig styring

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle styringsmodeller, så styring kan anvendes som ledelsesform i alle typer offentlige og regulerede virksomheder. Deltagernes erfaringer med anvendelse af ledelses- og styringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknikker og teorier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- styring samt anvendelse af økonomiske incitamenter i offentlige og regulerede virksomheder.

- effektbaseret styring, resultatstyring samt konsekvenser af styring.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af styringsprincipper og styringsmodeller i offentlige virksomheder.

- at identificere, hvorledes styringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at stille forslag til ændringer af styringsprincipper, så der tages hensyn til konkrete strukturer og politikker, der er relevant for den enkelte organisation.

- at deltage i udvikling af koncepter for effektbaseret styring.

- udvikle strategier og strategisk styring ved anvendelse af strategikortlægning.

Undervisningsform

Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af oplæg og præsentationer af metoder og teknikker samt teoretiske perspektiver og diskussioner. Der vil være enkelte indlæg og præsentationer fra eksperter og praktikere, ligesom mange konkrete eksempler vil blive inddraget, således at diskussionen undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til en fælles praktisk referenceramme.

Undervisningen er tilrettelagt således, at man vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde på fleksibel vis. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at et stort pensum er læst på forhånd, idet det med lige så stort udbytte kan læses efterfølgende. Men man skal dog også være indstillet på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller andet materiale er læst inden undervisningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet består af 3 intensive seminarer, der hver består af 2 dags undervisning. Dette svarer til ca. 40 timers undervisning. Herudover udarbejder deltagerne en skriftlig opgave med udgangspunkt i kursets litteratur og un-dervisning og/eller egen ledelsespraksis. Samlet set vægter dette fag 5 ECTS svarende til 140 arbejdstimer fordelt på undervisning (ca. 40 timer), forberedelse i forbindelse med undervisningen (ca. 60 timer), opgaveskrivning (ca. 30 timer) samt eksamen og eksamensforberedelse (ca. 10 timer).

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnOffentlig styring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Governance
ModulkodeSMG140008C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Strategi og styring med effekt (Bukh & Christensen 2018)
  • Succes med balanced scorecard (Bukh & Christensen 2013)
  • Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor (Andersen et al. 2017)