Strategisk ledelse i offentlig politisk kontekst

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Baseret på grundlæggende tilgange til arbejdet med strategier i offentlige organisationer skal den studerende arbejde med strategi i forhold til organisationens omverden, strategi i forhold til interne forhold i organisationen og samspillet herimellem. Endelig skal den studerende beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af strategiens substans. Modulet giver en teoretisk forståelse af forskellige strategiske perspektiver med henblik på at styrke den studerendes iagttagelses- og refleksionsevne og lægger vægt på, at den studerende skal kunne veksle mellem flere strategier og forholde sig til mange kontekstuelle pres, dvs. opnå en strategisk fleksibilitet.

De 3x2 dage på AAU er fordelt på følgende tre overskrifter:

- Den klassiske tilgang til strategi

- Emergens indenfor strategi

- Implementering af strategi

Modulet afsluttes med udarbejdelse af et skriftligt produkt, hvor den studerende har mulighed for at koble teori og empiri – f.eks. fra egen dagligdag. Alternativet kan det skriftlige produkt udarbejdes som en ren teoretisk opgave, hvor udvalgte teorier diskuteres og bearbejdes ud fra en valgt vinkel. Ved udarbejdelse af det skriftlige produkt er der mulighed for vejledning.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- forståelsen af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer og centrale begreber herom.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at skifte mellem teoretiske afbildninger og dermed kunne medreflektere hvordan ethvert tilvalg af strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den iagttagelses-, og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse (iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft).

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnStrategisk ledelse i offentlig politisk kontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Management in a Governance Perspective
ModulkodeSMG140007C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Klausen, K.K. (2021): ”Strategisk ledelse i det offentlige. Fremskrive – forudse – forestille”, 

  • Jens Holmgren og Christina Nüssler: Strategisk ledelse for offentlige ledere Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet, Gyldendal