Personlig Udviklingsforløb - PUF

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået ledelsesfagligt grundforløb (LFG).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- relevante teoretiske perspektiver til arbejdet med den personlige ledelsesudvikling.

- betydningen og effekten af på struktureret vis at fokusere på personlig lederudvikling.

- forskellige metoder og processer anvendelighed i arbejdet med personlig lederudvikling i samspillet mellem den personlige inderside og den organisatoriske yderside.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- på et videnskabeligt grundlag at analysere og klarlægge egne behov og potentialer i arbejdet med den personlige ledelsesudvikling.

- gennem videnskabeligt arbejde kvalificeret udvælge og strukturere arbejdet med personlig lederudvikling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at anvende relevante teorier og modeller i arbejdet med den personlige ledelsesudvikling i samspillet mellem ”inderside” og ”yderside”.

- at arbejde med personlig lederudvikling gennem refleksive processer.

- at anvende metoder, teorier og modeller i daglig praksis med henblik på personlig lederudvikling.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang og forventet arbejdsindsats:                      

Seminardage/læringsgruppemøder

58

Skriftlig opgave (max. 10 sider)

30

Eksamen (inkl. forberedelse)

12

Etnografisk undersøgelse

12

Litteraturlæsning

28

I alt

140

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnPersonligt udviklingsforløb - PUF
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves ved en mundtlig prøve i seminarformat på grundlag af den studerendes individuelt udarbejdede opgave på max. 10 sider. Prøven skal forme sig som en dialog i mellem studerende, eksaminator og censor. I medfør af seminarformatet deltager den studerendes læringsgruppe i dialogen, hvorimod selve bedømmelsen alene foretages af eksaminator og censor. 30 min. inkl. votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonal Development Course
ModulkodeSMG140003S
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Kaiser, R. B. & Kaplan, R. E. (2014): Frygt dine styrker. Dansk Psykologisk Forlag