Forvaltningsret for Offentlige Ledere

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er ikke et traditionelt forvaltningsretskursus og forudsætter ikke, at deltagerne kender de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Der er ikke tale om et ”sagsbehandler”-kursus, men et kursus der indeholder overordnede krav til offentligt ansatte og navnlig ledelsen. Fokus er ”embedsmandspligter” og i mindre grad ”borgerrettigheder”.

Modulet er tilrettelagt, så det ikke er en forudsætning, at man har juridisk forkundskab.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Embedsmandspligter (bl.a. sandhedspligt, efterkommelse af ordre, partipolitisk neutralitet m.v.)
  • Offentligt ansattes ansvar (bl.a. for embedsmisbrug og pligtforsømmelse)
  • God forvaltningsskik
  • Regler om modtagelse af gaver og bestikkelse
  • Forvaltningsretlige krav til digital forvaltning
  • Whistleblowing, ytringsfrihed og tavshedspligt
  • Fundamentale forvaltningsretlige retsgrundsætninger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere forvaltningsretlige retsgrundsætninger for offentlig ledelse

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at lede en offentlig administration under iagttagelse af retsgrundsætninger for embedsmænds pligter

Undervisningsform

Seminarer med øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret for Offentlige Ledere
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngelsk: Administrative Law for Public Leaders
ModulkodeSMG1400020FR
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Udbydes første gang i foråret 2021
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Uddrag af bøger, artikler m.m.