Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i grundlæggende forskningsmetodologiske principper og overvejelser i forhold til psykologisk forskning generelt og i forhold til konkrete problemstillinger. Forskellige forskningsmetodologiske tilgange diskuteres ud fra deres videnskabsteoretiske grundlag og med hensyn til forskellige psykologiske problemstillinger, typer af data, analysemetoder, resultater og fortolkning af resultater.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og forhold til øvrige videnskabelige fag samt til hverdagspsykologiske forklaringer,
  • kvalitative og kvantitative psykologiske metoder og deres historiske udvikling
  • præmisser for anvendelse og brug af forskellige metoder

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at reflektere over forskellige kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og indplacere dem i forhold til videnskabsteoretiske overvejelser
  • at kunne reflektere over etiske og juridiske begreber og problemstillinger i psykologisk forskning
  • at forstå, fortolke og forholde sig kritisk til psykologiske metoder, undersøgelser og forskningsresultater.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at identificere og reflektere over psykologiske forskningsmetodologiske problemstillinger,
  • at udvælge, evaluere og formidle psykologiske forskningsresultater i lyset af relevante videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske overvejelser
  • at kunne forklare og formidle forskelle mellem hverdagspsykologiske forklaringer og videnskabeligt baseret psykologisk viden

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til psykologisk forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7- dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider
Besvarelsen bedømmes af eksaminator og ekstern censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Andet fagligt litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Research Methodology in Psychology
ModulkodeSIPSY20231
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA-sidefag (6. sem.)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet