Formidling af psykologisk viden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at styrke psykologistuderenes refleksion over formidling af psykologisk viden og dertil knyttede problemstillinger samt brug af udvalgte formidlingsredskaber. Kurset danner en teoretisk basis for planlægning og udførelse af undervisning og formidling af psykologisk fagstof for ikke-psykologer.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 

  • Og forståelse af kommunikations- og formidlingsteori
  • Og forståelse for forskellige problemstillinger knyttet til formidling af psykologisk viden
  • Og forståelse for forskellige mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale redskaber og metoder til formidling

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • At analysere forskellig målgruppers behov for psykologisk viden, og de problemstillingerne forbundet med formidling af denne viden
  • At udvælge psykologisk teori og viden, der er relevant for en udvalgt målgruppe, og forhold sig kritisk til denne teori og viden
  • At forbinde den udvalgte psykologisk teori og viden med relevant formidlingsteori
  • At reflektere over og forholde sig kritisk til forskellige typer af kommunikation og disses muligheder og begrænsninger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • Selvstændigt at undersøge og analysere en målgruppes formidlingsbehov og relevante problemstillinger i tilknytning hertil
  • Tilrettelæggelse af et formidlingsforløb om psykologisk viden for ikke-psykologer
  • Anvendelse af mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale formidlingsmetoder og redskaber til at kommunikere og formidle psykologisk viden

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormidling af psykologisk viden
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri indgår bl.a. kort essayskrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering, er der anvendt et eksamensforsøg.Syge- og re-eksamen:Skriftlig.

Prøven er individuel.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and Dissemination of Psychological Knowledge
ModulkodeSIPSY20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på BA 4. eller 6. semester
BA-sidefag (6.sem)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet