Klinisk psykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med studietidsforlængelsen kan der vælges mellem modulerne i henholdsvis Klinisk psykologi eller Biologisk psykologi.

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for den kliniske psykologi, herunder teorier om psykiske lidelser og problemer fremkaldt af livskriser samt teorier om egentlige psykopatologiske tilstande.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • centrale psykiske/psykiatriske lidelser og problemer på et psykologibaseret grundlag, samt forskelle og ligheder mellem centrale psykologiske teorier indenfor dette område
 • psykologiske klassifikationssystemer og perspektiver på de psykiske forstyrrelsers ætiologi og patogenese
 • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved dannelse af psykiske forstyrrelser
 • centrale teorier og empiri indenfor klinisk psykologi med henblik på at kunne reflektere over disse i konkrete afgrænsede sammenhænge

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at identificere psykologiske aspekter af psykiatriske lidelser og
 • at anvende psykologiske perspektiver på psykiatriske lidelsers og psykiske lidelsers klassifikation, ætiologi og patogenese
 • at anvende teori og empiri på udvalgte områder inden for klinisk psykologi til at begrunde og vælge mellem centrale tilgange til relevante problemstillinger
 • at formidle og diskutere forskningsbaseret klinisk-psykologisk viden i faglige sammenhænge med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at håndtere ovenstående viden og færdigheder i konkrete, afgrænsede sammenhænge
 • at kunne identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling.
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Psychology
ModulkodeSIPSY20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag
Modulets placering: 3. eller 5. semester.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.