Arbejds- og organisationspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for arbejds- og organisationspsykologien herunder teorier om individers og gruppers adfærd, identitet og emotioner i relation til arbejdet og organisationen.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • centrale psykologiske teorier og begreber vedrørende arbejdets organisering organisationsadfærd og attituder/holdninger hos medlemmerne af en organisation
 • problemstillinger vedrørende gruppeprocesser og arbejdsgruppen samt teorier om helbredsmæssige konsekvenser forbundet med arbejdet
 • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved arbejds- og organisationspsykologi
 • centrale teorier og empiri indenfor arbejds- og organisationspsykologi med henblik på at kunne reflektere over disse i konkrete afgrænsede sammenhænge

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at identificere, analysere og vurdere psykologiske aspekter af arbejdets organisering organisationsadfærd og attituder/holdninger hos medlemmerne af en organisation
 • at identificere, analysere og vurdere problemstillinger vedrørende gruppeprocesser og arbejdsgruppen samt i teorier om helbredsmæssige konsekvenser forbundet med arbejdet
 • at identificere, analysere og vurdere personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved arbejds- og organisationspsykologi samt
 • at anvende teori og empiri på udvalgte områder indenfor arbejds- og organisationspsykologi til at begrunde og vælge mellem centrale tilgange til relevante problemstillinger
 • at formidle og diskutere forskningsbaseret arbejds- og organisationspsykologisk viden i faglige sammenhænge

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at håndtere ovenstående viden og kompetencer i konkrete, afgrænsede sammenhænge
 • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling.
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning eller workshops.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejds- og organisationspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven er individuel.
Studienævnet beslutter før semesterstart hvilken af en af de følgende prøveformer, der udbydes. Prøveformen fremgår af semesterbeskrivelsen

Prøveform 1:
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og intern censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation på maksimalt 5 minutter med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-17 dage før eksamen.

Der gives karakter på grundlag af den samlede præstation.

Normeret prøvetid: 30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Prøveform 2:
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Sidetal: 7-10 sider
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Work and Organizational Psychology
ModulkodeSIPSY20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag
Modulets placering: 3. eller 5. semester.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.