Pædagogisk psykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for den pædagogiske psykologi herunder teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om læring og forandring af praksis, om forholdet mellem uddannelse, profession og arbejdspladsbaseret læring samt indsigt i forskellige opfattelser af forholdet mellem pædagogik og psykologi som selvstændige videnskabsdiscipliner
 • aktuelle samfundsrelevante diskurser om læring og forandring samt evnen til at analysere disse og placere dem i et historisk og kulturelt perspektiv og
 • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved pædagogisk psykologi
 • centrale teorier og empiri inden for pædagogisk psykologi med henblik på at kunne reflektere over disse i konkrete afgrænsede sammenhænge

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Færdigheder i

 • at identificere, analysere og vurdere psykologiske aspekter af læring og af forandring af praksis
 • at identificere, analysere og vurdere psykologisk relevante aspekter forholdet mellem uddannelse, profession og arbejdspladsbaseret læring
 • at identificere, analysere og vurdere forskellige opfattelser af forholdet mellem pædagogik og psykologi som selvstændige videnskabsdiscipliner
 • at identificere, analysere og vurdere aktuelle samfundsrelevante diskurser om læring og forandring samt disses placering i et historisk og kulturelt perspektiv
 • at identificere, analysere og vurdere personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved pædagogisk psykologi
 • at anvende teori og empiri på udvalgte områder indenfor pædagogisk psykologi til at begrunde og vælge mellem centrale tilgange til relevante problemstillinger
 • at formidle og diskutere forskningsbaseret pædagogisk-psykologisk viden i faglige sammenhænge med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge pædagogisk-psykologiske
 • at kunne perspektivere og aktualisere pædagogisk-psykologiske problemstillinger på en fagligt relevant måde
 • at kunne forholde sig nuanceret, kritisk og begrundet til pædagogisk-psykologiske problemstillinger
 • problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Sidetal: 7-10 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducational Psychology
ModulkodeSIPSY20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag (1. sem.)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet