Kognitionspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til kognitionspsykologi, herunder væsentlige klassiske og aktuelle tilgange, centrale temaer og metoder, samt forholdet mellem problemstilling, teori, metode og praksis. Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • fagets afsæt i indlæringspsykologien og dennes grundprincipper
 • udvalgte og relevante tilgange til kognitionspsykologi
 • væsentlige teorier, metoder og fund inden for centrale kognitionspsykologiske områder.
  Områderne kan være, men er ikke afgrænset til, perception, opmærksomhed, vidensrepræsentation, sprog og begreber, problemløsning og beslutningstagning samt hukommelse
 • forholdet mellem teori og empiri i faget og
 • forståelse af kognitionspsykologiens fænomener med henblik på at kunne identificere kognitionspsykologiske problemstillinger på et reflekteret videnskabeligt grundlag

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at anvende den tilegnede viden til at identificere og formulere væsentlige og relevante kognitionspsykologiske problemstillinger inden for de centrale temaer
 • at anvende den tilegnede viden til at identificere formål, design og fund i enkle empiriske undersøgelser og
 • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens med henblik på at kunne begrunde og vælge mellem centrale kognitionspsykologiske teorier samt
 •  at formidle og diskutere forskningsbaseret viden om kognitionspsykologiske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at håndtere teoretisk og empirisk forståelse af kognitionspsykologiske fænomener inden for centrale temaer og
 • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKognitionspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Sidetal: 5-7 sider
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCognitive Psychology
ModulkodeSIPSY20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag (1. sem.)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.