Sundhedspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier om psykologiske faktorers betydning for sundhed og somatisk sygdom. På modulet introduceres til sundhedspsykologiske begreber, teorier, videnskabelige metoder, interventionsformer og problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • centrale og klassiske teorier om sundhedspsykologisk teori og metode
 • videnskabelige sundhedspsykologiske begreber vedrørende sundhed i videnskabshistorisk belysning 
 • forholdet mellem teori og empiri inden for sundhedspsykologi
 • hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at identificere og anvende centrale temaer og teorier inden for det sundhedspsykologiske område,
 • at redegøre for og formidle sundhedspsykologiske problemstillinger
 • at vurdere relevante tilgange til forståelse af, undersøgelse af og intervention i forhold til sundhedspsykologiske problemstillinger,
 • at vurdere sundhedspsykologiske dilemmaer og etiske problemstillinger.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til at undersøge og diskutere sundhedspsykologiske problemstillinger, fænomener og forklaringsmodeller, ved brug af relevant teori, empiri og metode på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at håndtere teori og empiri i kritisk diskussion af sundhedspsykologiske problemstillinger, forklaringsmodeller, fænomener og centrale temaer
 • at knytte viden om sundhedspsykologi til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med øvelsesseminarer og seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 7-10 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Psychology
ModulkodeSIPSY20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA-sidefag (6. sem.)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet