Pædagogisk psykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for den pædagogiske psykologi herunder teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om læring og forandring af praksis, om forholdet mellem uddannelse, profession og arbejdspladsbaseret læring samt indsigt i forskellige opfattelser af forholdet mellem pædagogik og psykologi som selvstændige videnskabsdiscipliner
 • aktuelle samfundsrelevante diskurser om læring og forandring samt evnen til at analysere disse og placere dem i et historisk og kulturelt perspektiv og
 • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved pædagogisk psykologi
 • centrale teorier og empiri inden for pædagogisk psykologi med henblik på at kunne reflektere over disse i konkrete afgrænsede sammenhænge.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Færdigheder i

 • at identificere, analysere og vurdere psykologiske aspekter af læring og af forandring af praksis
 • at identificere, analysere og vurdere psykologisk relevante aspekter forholdet mellem uddannelse, profession og arbejdspladsbaseret læring
 • at identificere, analysere og vurdere forskellige opfattelser af forholdet mellem pædagogik og psykologi som selvstændige videnskabsdiscipliner
 • at identificere, analysere og vurdere aktuelle samfundsrelevante diskurser om læring og forandring samt disses placering i et historisk og kulturelt perspektiv
 • at identificere, analysere og vurdere personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved pædagogisk psykologi
 • at anvende teori og empiri på udvalgte områder indenfor pædagogisk psykologi til at begrunde og vælge mellem centrale tilgange til relevante problemstillinger
 • at formidle og diskutere forskningsbaseret pædagogisk-psykologisk viden i faglige sammenhænge med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge pædagogisk-psykologiske problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 7-10 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducational Psychology
ModulkodeSIPSY20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag (1. sem.)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet