Musik og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik og musikalitet. Der vejledes og undervises således i:

  • musikalitetsteorier i historisk og aktuel belysning
  • Musikalske agenturer
  • neurologi og hørelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier om musikalitet og disses relationer til musikopdragelse, musikudøvelse og musikforståelse
  • sammenhænge mellem neurologiske og audiologiske forhold og musik og musikalitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuel såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeSIMUS202099
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
eller 3. eller 5. semester (sidefagsforlængelse)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet