Musikhistorie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori samt et projektarbejde i relation til modulets musikhistoriske emner. På baggrund af et pensum på 600-800 sider forelæses og undervises i:

  • Et antal udvalgte og relativt bredt repræsentative emner inden for vestlig musikhistorie
  • grundlæggende historiografi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v. samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau
  • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst
  • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at afgrænse og analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt
  • at beskæftige sig kritisk og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorie
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten skal undersøge og analysere problemstillinger, fænomener, genrer eller lignende, der relaterer sig til et eller flere af de musikhistoriske emner, der forelæses indenfor i kursusdelen. Prøven skal dokumentere, at de studerende har tilegnet sig grundlæggende færdigheder i at beskrive musikalske fænomener i historisk belysning.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle
projektrapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning. Votering og karaktergivning må højst udgøre 10 minutter og højst 5 minutter ved individuelle eksamener.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
projektrapport
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic History
ModulkodeSIMUS20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester sidefag
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet