Musikteori og grundlæggende satsteknik 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteori, hørelære og satsteknik, og der undervises i:

  • den vestlige musiks elementer (rytme, linearitet, samklang), formlære og repræsentations- og notationssystemer
  • analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
  • harmonisering og udvalgte satsprincipper.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks elementer, formtyper og repræsentations- og notationsformer
  • musikteoretiske metoder og redskaber til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at harmonisere og arrangere musik på et grundlæggende niveau
  • at notere musik og udarbejde partiturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 2
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes indsigt i musikteoretiske forhold samt arbejder med udvalgte satsteknikker inden for den vestlige musiktradition
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået indsigt i og viden om musikteoretiske emner og forhold, forståelse af principper for grundlæggende satsteknik inden for udvalgte vestlige satsteknikker samt sikkerhed i udarbejdelse og notation af satser inden for det valgte stilgrundlag.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 2
ModulkodeSIMUS20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet