Arrangement og sammenspil 2

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i Arrangement og sammenspil 1 for at kunne tilmelde sig undervisningen i Arrangement og sammenspil 2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, analyse, hørelære, arrangementsteknik, fremførelse og sammenspil, og der undervises i:

 • udvalgte stilgrundlag og satsprincipper i pop- og rockarrangement
 • analyse og transskription af populærmusik
 • sammenspil og instrumentarium

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sammenhænge mellem musikalske udtryk og stilgrundlag og udarbejdelsen af arrangementer inden for populærmusikalske stilarter og genrer
 • metoder i analyse og formidling af populærmusik
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af populærmusikalske arrangementer

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik
 • at harmonisere og arrangere musik på et øvet niveau
 • at notere musik og udarbejde partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på vokal, trommer, bas, guitar og keyboards.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et grundlæggende niveau
 • at gøre rede for fremførelsestekniske implikationer
 • at demonstrere færdigheder inden for vokal, trommer, bas, guitar og keyboard.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArrangement og sammenspil 2
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været studeret og inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet.

Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af den studerende. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har tilegnet sig grundlæggende færdigheder i instruktion og ensembleledelse samt i demonstration på det rytmiske grundinstrumentarium.
Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 45 minutter. Denne angivelse er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og censor.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået færdighed i at udarbejde og transskribere populærmusikalske arrangementer, som er konsekvent disponeret med hensyn til det valgte stilgrundlags normer. Arrangementet skal foreligge i en adækvat og konsekvent notation, der muliggør dets udførelse. Det skal afleveres som partitur, udskrevet fra et nodeskriftsprogram, som pdf-dokument, samt som lydfil.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPopular Music Arrangement and Performance 2
ModulkodeSIMUS20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet